Domažlice autobusem HEJNAL TURISMO

CHODSKÉ SLAVNOSTI V DOMAŽLICÍCH, ZÁMEK HORŠOVSKÝ TÝN -  13. srpna  2022

Horšovský Týn láká návštěvníky zejména na prohlídku velkolepého renesančního zámku s neobvykle velkým množstvím zpřístupněných interiérů. Kdybychom měli projít všechny, strávili bychom zde více než 7 hodin! My si však vybereme zámecký okruh, během nějž nahlédneme do šlechtického bydlení 16.-20. století s několika salonky i tanečním sálem, jídelnou i přípravnou jídla či rytířským sálem s unikátní portrétní galerií českých panovníků. Součástí trasy jsou i schodiště s loveckými trofejemi a celkovým počtem 142 schodů! Kdo se nezúčastní komentované prohlídky, může navštívit fyzicky nenáročný okruh Kuchyně – z tajů depozitáře nebo stálou výstavu z pozůstalosti hraběnky Mitsuko – Japonky žijící v Čechách na přelomu 19. a 20. století. Za vidění stojí také rozlehlý zámecký park s kaskádou rybníčků a romantických zákoutí, kolem kterých nás provede naučná stezka Královská rokle.

Pokračovat budeme do Domažlic, na největší národopisnou slavnost v Čechách – Chodské slavnosti. Na několika pódiích probíhá bohatý program, na němž vystoupí domácí i zahraniční folklórní soubory a stánky s uměleckými předměty, překrásnou chodskou keramikou a voňavými koláči se linou náměstím i přilehlými uličkami historického jádra města. Během odpoledne můžete individuálně navštívit Muzeum Chodska na Chodském hradě nebo vystoupat na Domažlickou šikmou věž, odkud budete mít celé folklórní dění jako na dlani.

Výlet s certifikovaným průvodcem paní Ivou Petřinovou -  autobusem HEJNAL TURISMO  s odjezdem z  Ouběnic  7.00,  Příbram 7.25, Dobříš 7.45  Návrat cca  19.00 hod.

Cena 554,- + 116,- DPH =  670,- Kč zahrnuje dopravu  a průvodce. Nezahrnuje vstupy. 

Zájezd se uskuteční v případě dostatečného počtu účastníků.   Uzávěrka bude v pondělí 8.8.2022

Vstupné: dospělí 180 Kč / senior 65+ a mládež 18-24 let 140 Kč /  děti 6-17 let 70 Kč   Trasa zahrnuje  142 schodů !