klášter Teplá autobusem Hejnal Turismo

17. září   RELIKVIÁŘ SV. MAURA NA ZÁMKU BEČOV NAD TEPLOU, KLÁŠTER TEPLÁ

Přijměte pozvání na jeden z nejzachovalejších českých hradů, který se může pyšnit unikátní památkou evropského významu – relikviářem sv. Maura, který se stářím a hodnotou blíží českým korunovačním klenotům. Majestátní hrad a zámek Bečov nad Teplou se tyčí na vysoké skále uprostřed hlubokého údolí a jeho počátky souvisí s křižovatkou důležitých obchodních cest, při jejichž průjezdu se vybíralo clo. Nejvzácnějším klenotem, který je na zámku k vidění, je zlatem, stříbrem a drahými kameny vykládaný relikviář sv. Maura, jehož vlastníkem byl rod Beaufort-Spontin. Ti ho na konci války zřejmě ukryli pod podlahu hradní kaple s tím, že se pro něj brzy vrátí. Během prohlídkového okruhu se dozvíte vše o pohnuté historii této vzácné umělecké památky a v trezorové místnosti si ji budete moci nerušeně prohlédnout ze všech stran.

Poobědváme v některé z restaurací na malebném náměstí s řadou zachovalých empírových domů a obdivovat můžete nevšední exponáty z kovářských sympozií, která se staly součástí uliček městské památkové zóny.

Poté nás čeká přejezd do proslulého premonstrátského kláštera Teplá, který založil velmož Hroznata již ve 12. století a povolal sem řeholníky z pražského Strahovského kláštera. Prohlédneme si historické interiéry s rozsáhlou knihovnou, muzejní sály i obrazárnu s kompletní sbírkou portrétů všech opatů, kteří klášter vedli od 12. do 20. století.

Výlet s certifikovaným průvodcem paní Ivou Petřinovou - autobusem HEJNAL TURISMO  s odjezdem z  Ouběnic  7.30, Příbram 7.50,  Dobříš 8.15,   Návrat cca  19.00 hod. Cena 537,- + 113,- DPH =  650,- Kč zahrnuje dopravu  a průvodce.  Nezahrnuje vstup.  Zájezd se uskuteční v případě dostatečného počtu účastníků.   Uzávěrka bude v pátek 12.9.2022

Vstupné: Prohlídkový okruh Relikviář sv. Maura: 200 Kč (plné), 160 Kč (snížené), 80 Kč (děti a mládež do 18 let)  Klášter Teplá: 120 Kč/dospělí, senioři; 90 Kč/děti a mládež do 18 let