8.10.2022 PODZIMNÍ TRHY PŘI VÝLOVU RYBNÍKŮ V TŘEBONI, BECHYNĚ  

Vydejme se společně do tradičního centra rybníkářství v době podzimních výlovů! Prohlídku historického jádra města Třeboň z jedné strany ovinutého Zlatou stokou a z druhé strany lesknoucí se hladinou rybníka Svět započneme na Masarykově náměstí, projdeme ke klášteru augustiniánů i renesančnímu zámku obklopenému zahradou. Návštěvu místního zámku samozřejmě nemůžeme vynechat a tentokrát se pokocháme soukromými Schwarzenberskými apartmány, kde členové rodiny žili ještě v minulém století a trávili spolu každé Vánoce. Následovat bude individuální volno na podzimních trzích, které jsou neodmyslitelně spjaté s kvalitními potravinami, originálním zbožím i jedinečnou atmosférou!

Při zpáteční cestě se zastavíme na skok v Bechyni – malebném městečku proslulém svými lázněmi, keramikou i polohou nad soutokem Lužnice a Smutné. K návštěvě však láká i zámek, který své brány otevírá pouze objednaným skupinám, a proto by byla škoda jej vynechat. Prohlídková trasa „Život Petra Voka na zámku v Bechyni“ vás zavede do nejintimnějších prostor Petrova života. Navštívíme jeho ložnici s původním renesančním kazetovým stropem i velký tzv. Vokův svatební sál, kde proběhla jeho slavná svatba s Kateřinou z Ludanic.

Výlet s certifikovaným průvodcem paní Ivou Petřinovou -  autobusem HEJNAL TURISMO  s odjezdem z  Ouběnic  7.30,  , Dobříš 7.50,  Příbram 8.15.   Návrat cca  18.00 hod.   Cena 537,- + 112,- DPH =  650,- Kč zahrnuje dopravu  a průvodce. Nezahrnuje vstupy.  Zájezd se uskuteční v případě dostatečného počtu účastníků.   Uzávěrka bude v pondělí 3.10.2022

Vstupné: Zámek Třeboň: Schwarzenberské apartmá: 170 Kč (plné), 140 Kč (snížené), 70 Kč (děti a mládež do 18 let)   Zámek Bechyně: 250 Kč (plné), 150 Kč (snížené)